top of page

HEALING GAME
s Martinem Ledvinkou

“Společná spontánní hra umožňuje dětem vnímat vlastní pocity, vyjádřit je pro ně vlastní aktivitou hry a skrze ni je integrovat do vlastního životního příběhu.”

gallery_01.jpg

Pocit bezpečí a přijetí bez ohledu na omezení, problémy či speciální potřeby... to je klíč k otevření plného potenciálu každé lidské bytosti. Prostřednictvím aktuální emoce/akce hledáme pocit sounáležitosti a vědomí sebe sama. Prostor spontánní hry umožňuje dětem vnímat vlastní pocity, vyjádřit je autentickou aktivitou hry a tím integrovat do vlastního životního příběhu.

Healing Game je program pro rozvoj potenciálu dětí s potřebou specifického a individuálního přístupu. Teoreticky se opírá o koncept vývojové psychologie kanadského vědce Gordona Neufelda a jeho pojetí vztahové vazby a dále o koncept regulace nervové soustavy v kontextu vztahu dítěte a dospělého americké psychoterapeutky Lisy Dion. Samotná hra může mít ovšem velmi různorodé podoby, protože vždy záleží na konkrétním dítěti, na tématech, která přináší, a na způsobu, jakým je do hraní promítá. Pokaždé ale společnou hrou vytváříme prostor, kde se dítě může spontánně projevit. Díky našemu vztahu v rámci hry může zažít pocit bezpečí a kompetence ve vztahu k danému tématu, které se hrou prolíná. Z bezpečí hry můžeme uvidět více možností, jak s daným tématem nakládat, jak jej cítit (či necítit), jak se k němu vztahovat. Společnou volnou hrou hledáme cestu, jak vnímat vlastní pocity a dotýkat se zraněných míst v nás. Neskrývat je před námi samotnými. Jen tak mohou být děti celistvé, pravdivé a bezpečné a jen tak mohou rozkvést do plnosti svého potenciálu.

Martin_photo03.jpg

Martin Ledvinka
Facilitátor spontánní hry

Ve své práci se zaměřuji především na hraní s dětmi, pro něž hra není samozřejmá a snadná. Hraji si s dětmi, které se projevují nestandartně, mají poruchy chování, jsou emocionálně nepředvídatelné, jsou agresivní nebo třeba úzkostné. Princip programu spočívá v jednoduchém předpokladu, že hra je pro děti nejvlastnější způsob interakce se světem, díky němuž zároveň mohou být autentické a ve spojení se svými emocemi. Při hraní děti následuji do jejich světa. Buduji vzájemné spojení, hledám porozumění, podporuji autentickou hru dítěte a pomáhám mu vnímat emoce, které se objevují. Hra je pouze jako, ale emoce jsou vždy skutečné. Pokud jsme na ně dva, můžeme změnit kontext, v jakém je vnímáme, můžeme se cítit jinak, nenechat se emocemi pohltit, ale jednoduše je prožít a zažít, že jsme v bezpečí. Skrze spontánní akci pomáhám dětem integrovat zkušenosti nebo pocity, které jsou pro ně palčivé či bolestivé. Ve společném hraní je vždy hluboká radost, bez ohledu na emoce, které hra přináší.

Healing Game je program individuální dlouhodobé práce. Kromě toho pracuji také se skupinami dětí ve školách, školkách a jiných institucích nebo pořádám skupinové herny pro rodiče a děti. Více o program a dalších nabídkách spontánní hry na http://healing-game.cz/

Reference

MICHAL ŘEPA (učitel v MŠ)

Pro mou práci má Martinovo hraní s dětmi jednoznačně diagnostickou úlohu a to jak individuální - sleduji temperament (mnohdy skrytý), emoce, motorické schopnosti atd. tak i skupinovou - tady se mi ukazuje dynamika skupiny, spolupráce, vzájemné vztahy, role... Z hlediska hraní jako terapie zde vidím jedinečnou roli hry pro odreagování se (vypouštění páry), pro bázlivé děti zase možnost bezpečného kontaktu. Na tobě, Martine, obdivuji tvou trpělivost a líbí se mi tvůj přístup k dětem, který je na mě někdy až moc "měkký" 

RHEA (s jejím synem pracoval Martin více než dva roky):

Martin začal pracovat s mým devítiletým synem v situaci, kdy jsem byla bezradná, jak mu pomoci. Věděla jsem, že má určité potíže s vazbou a vztahováním se, a také jsem měla obavy z neurovývojových problémů. Můj syn měl potíže s navazováním vztahů i s hraním a necítil se bezpečně ve svém těle, protože v pěti letech prodělal vážnou operaci. Během herních setkáních Martin mého syna velmi obratně zapojil. Jeho reflexe mně jako rodiči pomohly pochopit i některé nové perspektivy, o kterých jsem předtím neuvažovala, a začala jsem doma používat některé nové postupy, např. masáže - něco, čemu nikdy předtím nebyl můj syn otevřený. Věřím, že práce, kterou Martin s mým synem vykonal, mu umožnila, aby byl ve vztahu ke mně otevřenější a také aby se sám cítil lépe. Právě díky Martinově práci se můj syn mohl poprvé začít účastnit kurzů bojových umění, v nichž pak pokračoval po mnoho dalších let. Martin má úžasně otevřený přístup a vlohy pro tento druh práce, stejně jako skutečnou hloubku soucitu a schopnost empatie, což bylo to, co můj syn skutečně potřeboval, protože předtím dovedl mnoho jiných odborníků až na hranici jejich možností. Martin má pro tento druh práce s dětmi přirozený talent, a vřele ho doporučuji. Bohužel naše práce skončila předčasně kvůli kovidu a můj syn byl pak už mnohem starší. Mám ale pocit, že zkušenost s Martinem zanechala v mém synovi velmi cenné, hluboké zkušenosti, z nichž bude čerpat i v dalším životě.

bottom of page